Həcmə görə hesablama düsturu:
Çəki = en x hündürlük x uzunluq / 6000

0 $